فرم نظرسنجی مشتریان

در اين قسمت مي توانيد توصيف براي فرم خود قرار دهيد

* ضروری
* میزان رضایت از كیفیت محصول :
حداکثر امتیاز 0-8
* میزان رضایت از نحوه انجام تست ها و کنترل کیفیت قطعات :
حداکثر امتیاز 0-8
* میزان رضایت از گارانتی محصولات :
حداکثر امتیاز 0-8
* میزان رضایت از خدمات فنی و مهندسی :
حداکثر امتیاز 0-8
* میزان رضایت از خدمات پس از فروش محصول :
حداکثر امتیاز 0-8
* میزان رضایت از نحوه ارسال کالاها و محصولات :
حداکثر امتیاز 0-8
* میزان رضایت از کارایی و عملکرد محصولات :
حداکثر امتیاز 0-8
* میزان رضایت از عكس العمل به نظرات و شكایات مشتری :
حداکثر امتیاز 0-8
* میزان رضایت از وب سایت :
حداکثر امتیاز 0-8
خواهشمنداست پیشنهادات و انتقادات خود را در راستای ارتقائ کیفی محصولات و خدمات ارئه فرمایید. :
* کد تصویری