فرصت های شغلی

در صورت تمایل فرم زیر را تکمیل نموده و ارسال نمایید. وارد کردن موارد (*) دار الزامی است.

* ضروری
* نام ونام خانوادگی :
* سن :
* وضعیت تاهل :
تلفن تماس :
ایمیل :
* مدرک تحصیلی :
* رشته و گرایش :
* سوابق کاری :
لطفاً سوابق کاری خود را با ذکر نام محل کار ، مدت اشتغال ، حقوق دریافتی و علت ترک بنویسید. (در صورت نداشتن سابقه کاری در سطر اول ذکر کنید.)
* نام دوره هایی که گذرانده اید :
لطفاً نام دوره هایی را که گذرانده اید را با ذکر نام دوره ، محل آموزش و مدت آموزش بنویسید.
* توانایی ها: :
* کد تصویری