خط مشی بهسازان بازو

خط مشی کیفیت گروه صنعتی بهسازان بازو

گروه صنعتی بهسازان بازو به عنوان اولین تولید کننده بازوهای بارگیری در ایران  ، در راستای رسیدن به ماموریت سازمان و اهداف مدیریت ارشد با استعانت به خداوند متعال و همت  و دانش مهندسان و کارمندان  داخلی ، رئوس خط مشی سازمان را به شرح ذیل اعمال مینماید، امید است که بتوانیم خدمتی  شایسته و موثر برای کشور عزیزمان ایران  ارائه نماییم :
 
1.  تحکیم جایگاه سازمان به عنوان یک تولید کننده داخلی و تلاش درجهت دستیابی به بازارهای خارجی  و تامین نیاز داخل 

2.  گسترش محصولات قابل عرضه ، توسعه و تنوع در تولید با  محصولات جدید و نیاز بازار، تولید بدون  نقص و کاهش هزینه های تولید    

3. عزم راسخ در بهبود مداوم از طریق استقرار نظام مدیریت کیفیت

4. اعتقاد به اصل مشتری مداری از طریق ارائه محصولات متنوع با کیفیت قابل قبول و قیمت رقابتی و برخورداری از شبکه خدماتی پس از فروش گسترده و آموزش دیده متناسب با حجم فعالیت های شرکت

5. درک و اشاعه اهداف و خط مشی کیفیت در تمامی سطوح کارکنان سازمان و پایبندی به اجرای آن

6. توسعه کار و اشتغال زایی

7. دستیابی به استانداردهای   ISO/TS 29001, OHSAS 18001, ISO 14001