پروژه های انجام شده سال 94

- سال نوع دستگاه مدل دستگاه تعداد محل پروژه نام مشتری
1 94 Top Loading Arm BH-86-AS 4in 2 شورآباد شرکت سیه فام
2 94 Top Loading Arm BH-92-RVS 2 آبادان پتروشیمی شازند
3 94 Folding Stairs BH-FS-300 2 آبادان پتروشیمی شازند
4 94 Folding Stairs BH-FS-400 3 ایلام پالایش گاز ایلام
5 94 Top Loading Arm BH-93-S 3 بندر امام خدمات دریایی وکشتیرانی خط نقره ایی
6 94 Top Loading Arm BH-92-RVS 1 ابادان پتروشیمی تبریز
7 94 Folding Stairs BH-FS-300 1 ابادان پتروشیمی تبریز
8 94 Top Loading Arm BH-86-SB 3in 4 ابادان شرکت ایرانول
9 94 Folding Stairs BH-FS-400 4 ابادان شرکت ایرانول
10 94 Top Loading Arm BH-86-AS 3 بندرعباس شرکت سهند خلیج فارس
11 94 Folding Stairs BH-FS-400 3 بندرعباس شرکت سهند خلیج فارس
12 94 Top Loading Arm BH-93-AS 1 بندرعباس پالایش نفت بندرعباس
13 94 Folding Stairs BH-FS-300 1 گیلان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
14 94 Coupling Master Miter   6 تربت حیدریه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
15 94 Folding Stairs BH-FS-300 2 کرمانشاه شرکت کتیبه سازان اذرخش
16 94 Top Loading Arm BH-93-S 4 اهواز سنگ بسترسردارجنوب
17 94 Folding Stairs BH-FS-300 4 اهواز سنگ بسترسردارجنوب
18 94 Coupling Master Miter   8 اهواز سنگ بسترسردارجنوب
19 94 شلنگ کامپوزیت   8 اهواز سنگ بسترسردارجنوب
20 94 Top Loading Arm BH-93-S 2 اهواز شرکت دهدزشایان
21 94 Folding Stairs BH-FS-300 2 اهواز شرکت دهدزشایان
22 94 Top Loading Arm BH-92 1 تهران انبارشمالشرق
23 94 Top Loading Arm BH-86-SB 2in 1 تهران شرکت پاکسان
24 94 Top Loading Arm BH-93-S 2 تهران شرکت بهشهر روغن سازی مارگارین
25 94 Floating Suction BH-93-FS2A 2 طبس شرکت رشد صنعت
26 94 Top Loading Arm BH-94-RVS 2 عسلویه شرکت پتروشیمی زاگرس
27 94 Folding Stairs BH-FS-400 2 عسلویه شرکت پتروشیمی زاگرس
28 94 Top Loading Arm BH-94-RVS 1 تبریز پالایشگاه تبریز
29 94 Top Loading Arm BH-92-RVS3in 1 تبریز پالایشگاه تبریز
30 94 Folding Stairs BH-FS-300 2 تبریز پالایشگاه تبریز
31 94 Top Loading Arm BH-94-RVS 1 تبریز پالایشگاه تبریز
32 94 Spare Part   4 تبریز پالایشگاه تبریز
33 94 Top Loading Arm BH-86-AS4in 1 تبریز پالایشگاه تبریز
34 94 Spare Part   3 تبریز پالایشگاه تبریز
35 94 Top Loading Arm BH-92-RVS3in 1 بندرعباس پتروشیمی شازند
36 94 Folding Stairs BH-FS-300 1 بندرعباس پتروشیمی شازند
37 94 Folding Stairs BH-FS-300 1 چابهار چابهار
38 94 Folding Stairs BH-FS-400 1 چابهار چابهار
39 94 Folding Stairs BH-FS-400 4 گلستان گلستان
40 94 Folding Stairs BH-FS-400 1 ناحیه کیش کیش
41 94 Folding Stairs BH-FS-400 4 کرمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
42 94 Coupling API   4 کرمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
43 94 Spare Part     کرمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
44 94 Top Loading Arm BH-92 8 بندرامام شرکت کیوان انرژی
45 94 Folding Stairs BH-FS-300 8 بندرامام شرکت کیوان انرژی
46 94 Folding Stairs BH-FS-300 11 اندیمشک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
47 94 Folding Stairs BH-FS-400 1 اندیمشک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
48 94 Top Loading Arm BH-82-S1 2 شیراز شرکت پالابش نفت 
49 94 Spare Part   8 شیرار شرکت پالابش نفت 
50 94 Bottom Loading Arm BH-853-AF 3 عسلویه پتروشیمی تخت جمشید
51 94 Spare Part     عسلویه پتروشیمی تخت جمشید
52 94 Drainage Header   3 عسلویه پتروشیمی تخت جمشید
53 94 Folding Stairs BH-FS-400 1 پرند نیروگاه پرند
54 94 Folding Stairs BH-FS-400 2 قم شرکت ساینا شیمی بهشت
55 94 Top Loading Arm BH-92-RVS3in 1 قم شرکت ساینا شیمی بهشت
56 94 Top Loading Arm BH-93 1   پتروشیمی غدیر
57 94 Folding Stairs BH-FS-400 1   پتروشیمی غدیر