Scissor Type Arm BH-82

کاربرد عمده این بازو جهت بارگیری تانکرها و واگنهائی است که محل های بارگیری (MANHOLE) متغییری دارند سرعت بارگیری (دبی جریان) در این بازو بالا بوده و بارگیری از بالا و با دامنه متغییر از خصوصیات این نوع بازوی بارگیری است .

دسته: